Lusitano Stadium

Welcome to Lusitano Stadium


Soccer Capital of New England
UPCOMING SUMMER LEAGUE GAMES HERE
Date Day Time Away Team Home Team
6/9 Thurs 6:30 Orange Iguanas Lusitano Women
6/9 Thurs 8:00 Legacy Fire Lusitano White
6/14 Tues 8:00 Monson FC Lusitano white
6/14 Tues 6:30 Sianos Plumbing Lusitano Red
6/16 Thurs 6:30 Western Mass FC Lusitano White
6/21 Tues 8:00 Sianos Plumbing Lusitano White
6/21 Tues 6:30 FC Mateus Lusitano Red
6/23 Thurs 6:30 Chicopee FC Lusitano Women
6/23 Thurs 6:30 Rumbleseat Lusitano White
6/30 Thurs 6:30 Belchertown Alum Lusitano Red
6/30 Thurs 8:00 Villa Napoletana Lusitano White

Click to Replace